Et hav av muligheter…

Den blå partiboka

Klassekampen 09-11-2020

Den blå partiboka
Henning Røed

Kan man tenke seg en ny leder av Folkehelseinstituttet som hevder at covid-19 ikke er noe problem, eller en leder av Helsedirektoratet som snakker ned faren ved røyking? Eller en leder av Kystverket som mener at fyrlykter er noe tull? Nei selvfølgelig ikke. Hvorfor har den blå regjeringen da innstilt og ansatt høyremannen og forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen som ny fiskeridirektør? Og det etter at han søkte på stillingen lenge etter at fristen var gått ut, etter at «noen» hadde bedt ham om å søke!

Hav og sjømat skal være Norges nye satsingsområdet. I 2019 eksporterte vi sjømat for 109 milliarder kroner. Rundt 70 av disse milliardene kom fra lakseoppdrett, og det er her det hele blir underlig. Som dokumentert i min bok «Et hav av muligheter. Hva skal vi leve av etter oljen?» mer enn doblet eksportverdien av norsk oppdrettslaks seg rundt hvert tiende år frem til 2016. Da nådde eksporten 1,3 millioner tonn. Etter dette har veksten stagnert og til og med gått noe tilbake. Hovedgrunnen er dødelighet av laks på grunn av lakselus og de skadene behandling for å bli kvitt lusa forårsaker på oppdrettsfisken.

Hadde man tatt virkelige grep for å kvitte seg med lusa kunne vi i 2021 hatt en produksjon på opp mot to millioner tonn oppdrettslaks. Men dette har blitt umulig med en oppdrettsnæring og enkelte politikere som i 20 år har snakket luseproblemene ned. Og hvilken politiker på Stortinget har vært flinkest til å snakke ned luseproblemene? Jo, det er Frank Bakke-Jensen. Den samme som nå har blitt fiskeridirektør, altså øverste embedsmann som skal passe på oppdrettsnæringen. Som ikke vil fortelle hvem som ba ham søke på jobben, og som fikk jobben av en kollega i den blå regjeringen. Den samme Frank Bakke-Jensen som har uttalt «Det er ikke faglig grunnlag for å si at lakselus fra havbruk reduserer bestanden av villaks.» Som jeg konkluderte med i boka: med slike venner trenger ikke oppdrettsnæringen fiender.

Hva er så Frank Bakke-Jensens andre kvalifikasjoner for jobb som fiskeridirektør? Jo, utdanning som skipselektriker og noen år innen reiseliv, samt at han lenge har vært Høyres fiskeripolitiske talsmann. Det er «nok» for å bli headhuntet til en så viktig jobb. Ja, det hjelper å ha den blå partiboka i orden. Da hjelper det ikke å være en virkelig godt kvalifisert søker uten blå partibok. Hele ansettelsen stinker av råtten fisk …

herringroe@hotmail.com