Et hav av muligheter…

Eldstebrødre vet best

Klassekampen 02-08-2019

Eldstebrødre vet best
Av Henning Røed.

Det banket på og bestefar gikk ut for å åpne. Utenfor sto fem alvorlige eldre menn med langt skjegg og lange svarte kapper. Dette var på 1930-tallet og det var eldstebrødrene i Smiths venner i Horten som var kommet på uanmeldt husbesøk. Bestefar som var et ivrig medlem av den kristne venneflokken hilste og lurte på hva som var årsaken til besøket.
Jo, svarte den eldste av eldstebrødrene. De hadde hørt et rykte om at det der i huset var et apparat som gjorde slik at det kom stemmer ut av eteren. Bestefar Martin kunne bekrefte at det nylig var anskaffet et slikt apparat til heimen. Den eldste sønnen Erling hadde nemlig kjøpt en såkalt radio. Var ikke bestefar klar over at kun Guds stemme som kunne komme ut av eteren, formante eldstebroderen, og krevde at bestefar skulle hente det forræderske apparatet. Den flotte nye radioen ble deretter knust til pinneved og glasskår av eldstebrødrene, før de etter noen flere formaninger forlot åstedet. Onkel Erling brukte sine første månedslønner som arbeider på Verven (Horten verft) til å kjøpe seg en sykkel, slik at han kunne komme seg raskt på jobben og raskt hjem. De neste månedslønnene ble spart opp for å kunne kjøpe det mye omtalte radioapparatet. Det var familiens første radio, og ble kjøpt for å glede søsken, mor og far.
Hverken Erling eller søsknene ble særlig glade over utfallet av besøket. I årene som kom ble hverken han, eller søster Ingrid, bror Einar eller lillebror Gunnar medlemmer av flettemenigheta – som var det lokale kallenavnet på Smiths venner. Ja, det er vel ikke å overdrive å si at ingen av dem ble særlig religiøse. Snarere tvert imot. Ikke bare det, men de overførte også en solid dose antireligiøsitet og evne til kritisk tenkning til neste generasjon.
Ved begynnelsen av Den andre verdenskrigen jobba brødrene på Verven sammen med far Martin. Erling ble mange år seinere varaordfører for arbeiderpartiet i vestfoldbyen. Etter krigen interesserte mellomste bror Einar en stund for dem som var enda lengre til venstre og vurderte å stemme på Sosialistisk Folkeparti.
Dette avviket var slettes ikke populært hos storebror og medførte mange og opphetede diskusjoner over seine pjoltere, men uten at noen knuste noe. Noe hissigere ble det da det ble folkeavstemningen om norsk medlemskap i det som den gang het det Europeiske Felleskapet og enda flere sluttet å være lydige mot det som ble forkynt fra de nye politiske eldstebrødrene.
herringroe@hotmail.com