Et hav av muligheter…

Norges viktigste plante

Klassekampoen 31-03-2020
Norges viktigste plante
Av Henning Røed.
Det er en strålende sommerdag i barndommens rike. Du tar en snarvei gjennom gresset da du plutselig kjenner det brenner til i leggen. Du kikker ned og der skjult i det høye gresset ser du synderen. En sølvgrønn og litt uanselig plante. Du tar den i øyesyn som en bokser som ser an motstanderen i en tittelkamp. Brennesle! Du vet av bitter erfaring at alle forsøk på å straffe den dumme planten ved å trampe på den – det ender lett i enda mer svie.
Som art skårer den høyt på listen over arter mange lurer på hvorfor naturen eller gud (eller hva man skulle finne på å tro påWinking kunne finne på å skape. Den og flått, huggorm, mygg, brennmaneter og ymist anna fandenskap i naturen. Men slik har det ikke alltid vært.
En gang i tiden var den blant de viktigste plantene her i landet. Visste du at Osebergskipet inneholdt bunter med brennesle og også brenneslefrø som skulle være med på reisen til dødsriket. Eller når noen av våre mest stridbare forfedre reiste til Island på 800-tallet så var brennesle en av plantene de hadde med seg. Og det var ikke fordi det var Tors plante. Når han kastet lyn og det tordnet, hev våre forfedre brennesle på bålet for å forsøke å blidgjøre tordenguden.
Når de første spinkle skuddene dukket opp om våren, var det ofte mangel på annen mat, og den både smakte godt og inneholdt essensielle næringsstoffer. Men det viktigste for våre forfedre, var at de brukte den til å lage fiskesnøre og fiskegarn av. Boka Universal Herbal fra 1832 sier at et slikt snøre blir sterkere enn det som lages av lin og ikke så grovt som det som lages av hamp. Det kreves rik og dyp jord før en får planter med lange nok fibre. Plantene ble høstet, tørket og lagt i vann før man bearbeidet stenglene med metoder og redskap som ved produksjon fra lin.
Allerede i steinalderen ble fiber fra brennesle brukt til å lage livsviktige fiskesnører og høyst trolig også fiskegarn. Ordene nesle og nett har samme språklige opphav. Dette blir enda tydeligere på engelsk med nettle og nett.
Brennesle var Norges viktigste tekstilplante og ble også brukt til klær, tauverk og papir. I Kvalsundbåten fra ca. år 500 e.kr. ble det blant annet funnet en bunt brenneslestengler.
Først brukte våre forfedre sener fra reinsdyr og andre dyr til å lage fiskesnøre av, så ble senene, som de fortsatt ofte kalles, laget av brennesle. I sin tid Norges viktigste plante og lenge grunnen til at vi også kunne fange fiske i dypet.
herringroe@hotmail.com