Et hav av muligheter…

Fjordredningskonferansen 2023

Kursendring for Oslofjorden?

Med den årlige Fjordredningskonferansen ønsker vi å bidra til at arbeidet med å redde Oslofjorden er på rett kurs og har god fremdrift.

Alle vet at Oslofjorden sliter, men hvordan kan vi gå fra ord til handling?

Under den andre utgaven av Fjordredningskonferansen 7. juni 2023, samler vi kunnskap, forvaltning og politikk for å finne løsninger som kan redde Oslofjorden.

EUs avløpsdirektiv og den ferske Montreal-avtalen stiller strengere krav til utslipp og naturvern. Hva er de nye kravene, og vil de løse Oslofjordens behov?

Alle hav henger sammen. Det gir derfor ingen mening at vi i Norge snakker om at vi skal redde havene, dersom vi lar våre egne, nære kystområder dø.

Vi kan ikke bare vurdere utslippene lokalt, men må også se på hvordan de spres og påvirker hele fjorden. Er den helhetlige redningsplanen for Oslofjorden forpliktende nok? Har vi kunnskapen, modellene, virkemidlene, og ikke minst, pengene?

På konferansen vil vi invitere til kunnskapsdeling og debatt. Det er stort politisk engasjement rundt Oslofjorden, og dette vil vi løfte fram!

Hold av datoen, begrenset antall plasser! Påmelding fra 1. mai.

Les mer her:
Fjordredningskonferansen 2023

347152116_229712833006599_1211828232856818962_n