Et hav av muligheter…

Hvordan redde Oslofjorden?

Oslofjorden er i ferd med å kveles av for mye gjødsel og næringssalter. Effekten blir at torsk, blåskjell, ålegress og mange andre arter er i ferd med å forsvinne fra fjorden. Helt fram til vår tid har Oslofjorden vært Norges mest artsrike fjord, og ga et utkomme for tre hundre yrkesfiskere bare i indre fjord.

I indre Oslofjord samarbeider Oslo, Asker og Bærum om et renseanlegg (Veas på Slemmestad), som siden 1980-tallet har fjernet 70 % av nitrogenet og 90 % av fosfatene fra avløpsvannet. Men fortsatt slippes altfor mye ut. En hovedgrunn til det er at innbyggertallet i de tre kommunene har økt med 60%, fra 565 000 til 930 000 innbyggere.

Hva må gjøres for at vi skal få tilbake en ren og rik fjord for bading, fritidsfiske og båtliv? Hvordan kan hver enkelt av oss bidra til dette? Det og mye mer vil marinbiolog Henning Røed snakke om. Røed er også prosjektkoordinator i Oslofjordens Friluftsråd (OF), og har skrevet bøkene Et hav av muligheter og Blekksprut. En kjærlighetshistorie som er utgitt på Humanist forlag.

Etter innledningen svarer jeg på spørsmål og kommentarer.


Møtet er gratis og åpent for alle.