Et hav av muligheter…

Oslofjorden kveles

- Oslofjorden er ikke død, men på sykeleie. Den er syk, sykere og det blir enda verre. Vi må ha handling nå, ellers dør fjorden, sier Røed.

10. mars 2023 legger Dagbladet ut et intervju med meg. Her tar vi opp temaer som overgjødsling, plastforurensing, introduksjon av fremmede arter som stillehavsøsthers og overfiske.