Et hav av muligheter…

Blir bare dårligere og dårligere

I Oslofjordens Friluftsråd arbeider vi for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden. I fagtidsskriftet Plan har jeg blitt intervjuet om dette arbeidet som vi nå gjør i en allianse med 18 nasjonale og lokale miljø- og friluftsorganisasjoner.

– Det var veldig god stemning for et slikt samarbeid. På stiftelsesmøtet diskuterte vi bredt; om mål og om former for samarbeid. Om hvordan vi kunne få det til å fungere. Vi lagde en visjon, vi lagde tre hovedmål og vi lagde 21 målsetninger eller tiltak vi vil gjennomføre for fjorden.

Les intervjuet her
.Plan Oslofjorden 2013-07-03